dijous, 7 de novembre de 2013

MÚLTIPLES I DIVISORS 2

RECORDA

Nombres primers i nombres compostos

En comprovar quants divisors tenen els nombres observem que:

L’1 és l'únic nombre que només té un divisor, per això és un nombre especial. Pels altres nombres poden passar dos cassos que tinguin només 2 divisors, l’1 i el mateix nombre, o que en tinguin més.

       Els nombres primers són els que tenen dos divisors, que són l’1 i el mateix nombres primer.

       Els nombres compostos són els que tenen més de dos divisors, són els més freqüents.
                        

ACTIVITATS


M.C.M


Nombres primers numeros-2.jpg

Criteris de divisibilitat


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada