diumenge, 13 d’octubre de 2013

MULTIPLES I DIVISORS

2. Multiples i divisors           Els múltiples d'un nombre natural són els nombres naturals que resulten de multiplicar 
           aquest nombre per altres nombres naturals.
            Diem que un nombre és múltiple d'un altre si el conté un nombre enter de vegades.

  •  El nombre 0 només té un múltiple, que és el 0. Els altres nombres naturals tenen infinits  múltiples.
  • El nombre 0 és múltiple de tots els nombres.
  • Tots els nombres són múltiples d'1.

Els divisors d'un nombre
Els divisors d'un nombre natural són els nombres naturals que el poden dividir de manera
 exacta, és a dir, que tenen residu 0.Ser divisor és recíproc de ser múltiple. Si 9 és 
múltiple de 3, aleshores 3 és divisor de 9.
Els divisors d'un nombre natural el poden dividir i la seva divisió és exacta.
Cada nombre té una quantitat concreta de divisors. El nombre 1 té un únic divisor,
ell.
El 0 és l'únic número que té infinits divisors, ja que tots els nombres són divisors de 0.

. Jocs i aplicacions


1. Múltiples (Anaya) - El joc et dóna un nombre amb alguns múltiples que has de dir si ho són o no.

external image Pantallazo-3.png

2. Múltiples (Junta de Andalucía) - Anar als apartats 3 i 4 per jugar directament

external image images?q=tbn:ANd9GcT2fef5IWcCAMOv0QEW9lmgr4NRKqtNzSZx64iQTITJsqunNupNFt5kifHrJA

3. Múltiples (Genmagic) - Cerca amb la llanterna els múltiples demanats i espitja el botó
 vermell de la llanterna

external image buscamultiplos.jpg

4. Divisors (juntadeAndalucía) - Hi ha 4 jocs molt divertits sobre el tema; el darrer joc és sobre divisibilitat

external image numeros-telefonos.jpeg

Fes clic en les següents activitats ( múltiples)
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Fes clic en les següents activitats ( divisors)


Actividad 1.
Actividad 2.
Actividad 3.
Actividad 4.
Actividad 5.
Actividad 6.
Actividad 7

1 comentari: