dimecres, 25 de setembre de 2013

ELS ACCENTS

Recordem…


els accents

  • Les paraules que tenen l’accent a l’última síl-laba són agudes.
  • Les paraules que tenen l’accent a la penúltima síl-laba són planes.
  • Les paraules que tenen l’accent a l’antepenúltima síl-laba són esdrúixoles.
I per tant, també recordem les normes d’accentuació del català, les quals són:
  • S’accentuen les paraules agudes, on la síl-laba tònica és l’última de la paraula, i que acaben en vocal, vocal seguida de s o -en o -in (on la i és vocal). Alguns exemples: catalàperòtambécamípastís…
  • S’accentuen les paraules planes, on la penúltima síl·laba és la tònica, que no acaben en cap de les terminacions anteriors. Per exemple: exàmenscànontòrcercorreguérem…
  • S’accentuen totes les paraules esdrúixoles, on l’avantpenúltima síl·laba és la tònica. Per exemple: històriatònicaàreaNúriaperíode...

els diftongs

Un diftong és la unió de dues vocals que es pronuncien juntes en una mateixa síl·laba.
Quan hi ha dues vocals en contacte que no formen diftong, es parla d'un hiatus o hiat.
En català hi ha dos tipus de diftongs: creixents i decreixents.
Els diftongs decreixents: estan formats per
  • - una vocal forta i una vocal feble
  • - per dues vocals febles seguides
DIFTONGS DECREIXENTS

ai
des-mai
ou
mou-re
au
fau-na
ii
no-vii
ei
fei-na
iu
ciu-tat
eu
teu-la
ui
cui-ner
oi
boi-ra
uu
duu
Els diftongs decreixents estan formats per
una g / q + una u sonora + una vocal qualsevol.

DIFTONGS CREIXENTS
gua
ai-gua
qua

pas-qua
güe
ai-gües
qüe
fre-qüent
güi
pin-güí
qüi
a-qüí-fer
guo
pa-rai-guot
quo
quo-ta  • Practica amb els accents amb aquesta adreça . Pots anar a la carpeta de català i començar a fer la primera activitat  del tema 1.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada